Page 341 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 341

INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOORNE-PUTTEN, ROZENBURG
Tot medio 2001 is de verkenning voor een mogelijk samenwerkingsverband vooral een ambtelijk en bestuurlijk gebeuren. In oktober 2002 is een samenvattend advies geformuleerd.243 Op basis van dit advies besluiten de diverse raden tot de daadwerkelijke vorming van een intergemeentelijke sociale dienst. De raad van Hellevoetsluis gaat echter formeel op financiƫle gronden niet akkoord, waardoor automatisch de instemming van de andere raden wordt opgeschort. Kort daarop trekt ook Westvoorne zich terug. De raad van Westvoorne is bezorgd over een te prominente rol van de grootste deelnemer, de gemeente Spijkenisse.
Begin 2002 wordt in de raden van de overgebleven gemeenten verder gesproken over de vorming van een samenwerkingsverband op het terrein van sociale zaken. Vooral de raden van de kleinere gemeenten (Bernisse, Brielle, Rozenburg) uiten wel zorgen over het afhaken van Hellevoetsluis en Westvoorne, maar over de vorming van een intergemeentelijke sociale dienst wordt in termen van onvermijdelijkheid gesproken. De komende veranderingen op het terrein van sociale zaken en de grote kwetsbaarheid worden als reden aangevoerd om toch voortvarend door te zetten bij de vorming van een intergemeentelijke sociale dienst. Wel zijn er wat zorgen over de financiƫn en de te verwachten formatie. Als Spijkenisse ook afhaakt houden de colleges van de overgebleven gemeenten even pas op de plaats en laten verder onderzoek uitvoeren alvorens weer met de raden in dialoog te gaan.
In 2003 wordt met de raden verder gesproken over een samenwerking met drie partijen. Er zijn wat vragen over de huisvestingslocatie, over de overgang van zittend personeel, over wachtgeldverplichtingen, over kosten van externe ondersteuning en over de zetelverdeling in het bestuur. Diverse raadsleden vinden dat reductie op personele kosten en algehele efficiencywinst mogelijk moeten zijn. De wethouders benadrukken dat het vooral gaat om kwaliteit van de dienstverlening. De drie raden gaan akkoord met de plannen.
In het bijzonder in Bernisse wordt in de raad gepleit voor behoud van de gemeentelijke beleidsvrijheid bij toepassing van de WWB. In de raad van Brielle wordt een pleidooi gehouden voor kostenreductie.
243 Parker Brady Consultancy. (4 oktober 2002). Notitie ISD VPR. Hellevoetsluis
BIJLAGE D RAADSVERSLAGEN
339


   339   340   341   342   343