Page 207 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 207

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
een negatief effect op de rechtszekerheid heeft gehad, gezien het grote aantal bezwaren. Helemaal sluitend is dat niet. Als bezwaren uitblijven omdat de cliënt niet in bezwaar durft te gaan, dan zou een laag aantal bezwaren zelfs een contra-indicatie kunnen zijn voor de ervaren rechtszekerheid.
De wethouder van Lisse geeft aan dat hij meermalen het signaal krijgt “dat
mensen geen bezwaar indienen, omdat zij niet geloven dat dit wat uithaalt of -erger
nog- zelfs vrezen dat hen dat niet in dank wordt afgenomen”.189 De wethouder
plaatst dit in het licht van de volgens hem te technocratische werkwijze die als
gevolg van het intergemeentelijke samenwerkingsverband zou zijn ontstaan.
In het klanttevredenheidsonderzoek zagen wij echter dat de belangrijkste
reden om niet te klagen is dat daartoe geen reden wordt ervaren. Van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek-cliënten die in 2007 aan het klanttevredenheidsonderzoek deelnamen en aangaven geen klacht te hebben
ingediend, deed 6% dat niet uit angst dat dit zich tegen hen zou keren.190 Op
het moment dat de wethouder zijn woorden schreef waren de resultaten van
dit klantentevredenheidsonderzoek nog niet bekend, zodat hij mogelijk nog
met het beeld uit eerdere onderzoeken in het hoofd zat. In de onderzoeken over
2005191 en 2006192 gaf nog 10% respectievelijk 9% aan te denken dat een klacht
zich tegen hen zou keren. Maar ook toen gaf een ruime meerderheid aan niet
te klagen omdat men niets had om over te klagen. 5 Het ging in het klantentevredenheidsonderzoek weliswaar om klachten, maar
men kan veronderstellen dat dit indicatief is voor het aantal cliënten dat om vergelijkbare redenen geen bezwaar aantekent. Deze zijn er, maar het aantal lijkt toch wat lager dan de wethouder suggereert.
Beroepszaken komen, blijkens de jaarverslagen, in alle drie de casussen betrekkelijk weinig voor. Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne- Putten-Rozenburg zijn dit er gemiddeld slechts 3 per jaar (0,01 per cliënt).
189 De Roon, A. (12 september 2007). Op weg naar meer maatwerk en menselijke maat. Lisse, p. 1 190 Vianen, C. (januari 2008). Tevredenheid WWB klanten ISD-Bollenstreek. Den Haag: SGBO
191 Van Gaalen C. (februari 2005). Tevredenheid WWB-klanten ISD-Bollenstreek. Den Haag: SGBO 192 Vianen, C. (januari 2007). Tevredenheid WWB klanten ISD-Bollenstreek. Den Haag: SGBO
205


   205   206   207   208   209