Page 208 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 208

Hoofdstuk 5
Bij het grotere Optimisd ligt het aantal onder de 10 per jaar (0,02 per client), met uitzondering van een uitschieter naar 18 (0,03 per cliënt) in 2006 en 2007.193 Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek ligt het aantal op 8 tot 14 per jaar (0,02 – 0,03 per cliënt). Het gaat om kleine aantallen die elkaar omgerekend naar cliënten niet ver ontlopen. Hoger beroep zaken zijn letterlijk op de vingers van een hand te tellen.
In CBS statline kunnen wij nagaan hoeveel beroepszaken tegen beslissingen in het kader van de WWB er jaarlijks spelen en deze afzetten tegen het aantal uitkeringen194. Dat schommelt per jaar tussen de 0,01 en 0,03 beroepszaken per cliënt. Als wij het aantal beroepszaken bij onze casusorganisaties afzetten tegen het aantal cliënten dan blijft dat binnen dezelfde range van 0,01 t/m 0,03. Op het aantal beroepszaken heeft het samenwerkingsverband kennelijk geen effect.
Het aantal bezwaar- en beroepschriften als indicator suggereert bij twee casussen dat op deze indicator geen effect uitgaat van de samenwerking. Als enige casus wijkt de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek af met een relatief groot aantal bezwaren. Omdat deze als enige van de drie afwijkt en de afwijking niet zodanig is dat binnen de benchmark geen vergelijkbare aantallen zouden worden aangetroffen kunnen wij aan deze afwijking geen verdere conclusies verbinden.
Percentage gegrondverklaringen in bezwaar en beroep (rechtszekerheid)
Waar het aantal bezwaar- en beroepschriften vooral een indicatie is voor de ervaren rechtszekerheid, geeft het percentage gegrondverklaringen een indicatie voor de juridische kwaliteit en daarmee over de objectieve rechtszekerheid (tabel 20, 21 en 22).
Een flink deel van de bezwaren komt niet tot behandeling, maar wordt ingetrokken of buiten bezwaar afgedaan. Dit komt omdat de drie
193 Optimisd verklaart in het jaarverslag de stijging van bezwaarschriften en meer dan verdubbeling van het aantal beroepschriften in 2006 vanuit het vanaf 2005 aangescherpte handhavingsbeleid (Project Hoogwaardige Handhaving).
194 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70764ned&D1=1&D2=0,23-24& D3=2-11&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T & http://statline.cbs.nl/ publication/?DM=SLNL&PA =80725ned&D1=0&D2=0&D3=3&D4=0&D5=48,60,72,84,96,108,120,132,144,156&HDR= T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T
206


   206   207   208   209   210