Page 209 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 209

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
intergemeentelijke sociale diensten met indieners contact opnemen om te bezien of nadere uitleg tot intrekking kan leiden en om te bezien of er misschien goede redenen zijn om een beslissing te heroverwegen.
In 2002 en 2003 is het aantal gegrond verklaarde bezwaren bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek vrij hoog. In de loop van 2003 start de dienst met een verificatieprocedure, waarbij voor een formele bezwarenbehandeling contact wordt opgenomen met de bezwaarde. Soms leidt nadere uitleg dan tot het intrekken van het bezwaar en soms herziet de dienst het besluit. Hierdoor daalt het aantal gegrondverklaringen en stijgt het aantal ingetrokken bezwaren. (Deze werkwijze is bij veel sociale diensten geïntroduceerd.) In een eigen analyse van bezwaarschriften concludeert de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek zelf dat het percentage (gedeeltelijk) gegrondverklaringen zonder intrekking door de verificatieprocedure in 2006 21% en in 2007 zelfs 25% zou zijn geweest.195 De auteur ziet dit als een zorgelijke ontwikkeling die vraagt om kwaliteitsverbeteringen.
Men zou kunnen beargumenteren dat waar de organisatie zaken moet verduidelijken of herstellen dit ook al een indicatie van de juridische kwaliteit
geeft. Wij zien dit echter primair als een kwestie van efficiency en gaan pas 5 uit van een juridisch kwaliteitstekort indien besluiten veelvuldig pas na
een uitspraak in bezwaar en beroep moeten worden gecorrigeerd.
Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg is het percentage gegronde bezwaren in de eerste anderhalf jaar laag, maar de drie daarop volgende jaren erg hoog. In 2009 lukt het om dat percentage sterk terug te brengen, maar in 2010 stijgt het toch weer al worden de niveaus van 2006 t/m 2008 niet meer bereikt. De jaren 2010 en 2011 zijn echter minder representatief vanwege de afbouw en overdracht van dossiers naar Rotterdam en Sliedrecht.
195 Sierevogel, W. (10 december 2007). Analyse verloop en aantal ingetrokken bezwaarschriften. Lisse: Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek
207


   207   208   209   210   211