Page 206 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 206

Hoofdstuk 5
Tabel 19 Ingekomen bezwaarschriften per jaar per 100 WWB cliënten188
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
gem
ISDB
ISD VPR Optimisd Benchmark n
12 17 22 22 24 26 25 25 31 26 23 6 11 10 18 18 20 10 5 12 7 16 17 11 14 12 11 13 9 10 11 11 11 12 11 11 9 10 14 16 17 18 21 21 22 22 23 22 20
7
n = aantal gemeenten in de benchmark inclusief de casusorganisaties
De benchmark geeft uitgezonderd 2002 over de jaren een vrij stabiel beeld. Voor de drie casusorganisaties wisselt het getal per jaar meer. Apart genomen geldt dat ook voor de benchmarkgemeenten, maar dit middelt uit. Voor de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek valt op dat het aantal bezwaren de eerste jaren geleidelijk oploopt om zich dan rond de 25 per honderd cliënten te stabiliseren, met uitzondering van een piek in 2010. Ook bij de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg loopt het aantal de eerste jaren op. De laatste twee jaren loop het weer flink terug, maar deze twee jaren en vooral 2011 zijn minder representatief door de afbouw en overdracht aan Rotterdam respectievelijk Spijkenisse. Bij Optimisd is de lijn het meest grillig.
Over de gemeten jaren gemiddeld ligt zowel de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg als Optimisd dicht bij de benchmark. Alleen bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek ligt het aantal bezwaarschriften duidelijk hoger.
Voor de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg en Optimisd is, ondanks een stijgende lijn in de eerste jaren, er kennelijk geen langdurig effect van de samenwerking als wij het aantal bezwaren afgezet tegen het aantal cliënten als indicatie nemen.
Dat wil niet zeggen dat het hogere aantal bezwaren bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek zonder meer als effect van de samenwerking kan worden geduid. Hoewel het aantal hoger ligt dan de benchmark komen ook binnen de benchmark gemeenten met een vergelijkbaar aantal voor. Maar als er al een relatie is dan zou op dit punt beargumenteerd kunnen worden dat voor de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek de samenwerking
188 Voor het jaar 2002 bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en het jaar 2004 bij de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg is gecorrigeerd voor het gegeven dat het aantal bezwaren een half jaar betreft.
204


   204   205   206   207   208