Page 199 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 199

Tabel 17 Categorisering van artikelen in de media
Dienst 23 17 Taken 17 13 Beleid 272 Totaal 67 32
38 78 44% 17 47 26% 24 53 30% 79 178
DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
Alleen als zich iets bijzonders voordoet zien wij aandacht voor het sociale domein, zoals het bekend worden van een fraudegeval, rond een armoedeconferentie, bij dreigende sluiting van de intergemeentelijke sociale dienst of wanneer zoals in Lisse een wethouder zich kritisch uitlaat. De lokale pers is daarin vooral reactief. Ongeveer 70% van de artikelen heeft het karakter van min of meer neutrale en feitelijke verslaglegging (tabel 17). De berichten met een nadrukkelijker positieve toonzetting gaan meestal over zaken die daar ook aanleiding toe geven, zoals een mooie score in een klantentevredenheids- onderzoek. Een relatief klein aantal berichten heeft een kritisch karakter. In de meeste meer kritische berichten is het niet zozeer de journalist die kritisch schrijft, maar wordt geschreven over een incident of over kritiek van bijvoorbeeld een gemeenteraad of rekenkamercommissie.
ONDERWERP
ISDB
VPR
Optimisd
Totaal
%
TOON
ISDB
VPR
Optimisd
Totaal
%
Kritisch 17162413%5 Neutraal 45235712570%
Positief 5 8 16 29 16%
Totaal 673279178
Van de 178 bestudeerde berichten (bijlage C) gaat ongeveer 44% over de intergemeentelijke sociale dienst zelf (tabel 17). Ongeveer 26% gaat over de (uitvoering) van specifieke taken of projecten door de dienst. Ongeveer 30% ten slotte betreft het sociale beleid.
De aandacht voor de dienst zelf suggereert dat de intergemeentelijke organisatie wel maatschappelijke aandacht trekt. Dit moet wel worden genuanceerd. De intergemeentelijke diensten zijn actief met het uit laten gaan van persberichten en informeren daarin niet alleen over hun dienstverlening, maar ook over zichzelf. Zo zien wij niet alleen berichtgeving bij de oprichting, maar ook bij een lustrum en bij het verschijnen van klanttevredenheidsrapportages.
De berichtgeving rond de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek laat zien dat de omgeving kritischer naar de sociale dienst en het beleid kijkt op het moment dat de burger directer bij de effecten van het handelen van de dienst
197


   197   198   199   200   201