Page 45 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 45

                Inquiry as stance in the intended curriculum
 Kennis over het fenomeen onderzoek
Kennis over het fenomeen onderzoek wordt bij alle opleidingen, zowel in onderwijsactiviteiten als toetsing, geïntegreerd met onderzoeksvaardigheden. Kennis 2 over het fenomeen onderzoek wordt in geen van de opleidingen als los onderdeel
getoetst, maar staat duidelijk beschreven in de rubrics van de afstudeeronderzoeken.
Kennis over eerder onderzoek in het vakgebied
Ook kennis over eerder onderzoek in het vakgebied wordt in alle leerlijnen volledig geïntegreerd met onderzoeksvaardigheden. Aan het gebruiken van eerder onderzoek wordt bij alle opleidingen aandacht besteed in de beoordelingsrubrics van het afstudeeronderzoek. Hierbij gaat het niet om de toepassing onderzoeksresultaten in de praktijk en valt derhalve onder het aspect kennis over eerder onderzoek in het vakgebied. Dit komt in de toetsing terug als onderdeel van de probleemanalyse of beschrijving van het theoretisch kader, wat bij alle opleidingen deel uitmaakt van het onderzoeksplan.
4.3 Constructive alignment in de leerlijnen onderzoek
Samenvattend laat de analyse zien dat er een consistente afstemming is tussen beoogde leeruitkomsten, onderwijsactiviteiten en toetsing wat betreft de aspecten onderzoeksvaardigheden, kennis over het fenomeen onderzoek en kennis over eerder onderzoek (zie Tabel 2.5). Wat betreft het aspect onderzoekende houding wordt slechts in
Tabel 2.5 Constructive alignment van de aspecten van onderzoekend vermogen in de verschillende opleidingen
   Aspect
  Opleiding BJNOQXHISPWADKLRYCU
          Onderzoeks- vaardigheden
Onderzoekende houding
Onderzoekend handelen
Toepassing onderzoek in praktijk
Kennis fenomeen onderzoek
Kennis onderzoek vakgebied
++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++ - 0 + 0 - 0 0 + 0 ++ + 0 0 ++ + + 0 0 0 -++0--0+000000--+0-
+ + + + + + + + + 0 + + + + + - + 0 + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ++ alignment, + gedeeltelijke alignment, 0 geen alignment, - aspect afwezig
43


   43   44   45   46   47