Page 43 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 43

                Inquiry as stance in the intended curriculum
 hebben gekeken naar beschrijvingen in: de doelstellingen, onderwijsactiviteiten in
de eerste twee leerjaren, toetsing van de eerste twee leerjaren, onderwijsactiviteiten
in het derde en vierde jaar, en de beoordelingsrubrics van de afstudeeronderzoeken. 2
 Tabel 2.4 Aandacht voor het aspect onderzoekende houding in doelstellingen, onderwijsactiviteiten en toetsing in jaar 1 en 2, en in jaar 3 en 4 bij de 19 opleidingen
  Onderzoekende houding
  Opleidingen KPIRWLYSADHNCXOBJUQ
          Doelstellingen
Onderwijs jr 1/2 Toetsing jr 1/2
Onderwijs jr 3/4 Toetsing jr 3/4
++++++++++++++++++++++ +
. . ++ ++ + + + + + - - + ..++-++...--
++ + + + + - - - - . + + +++-*-+++---*.-*+
+ + + +
- - - - . - - -
+ - - - . + + -
- - -
+ + - - . -
- + + + . -*
 ++ meermalen benoemd, + een enkele keer benoemd, - niet benoemd, . geen data beschikbaar, *kenmerken van onderzoekende houding worden in de rubrics alleen beschreven in de beoordelingskolom goed of uitstekend
Het blijkt dat 10 van de 19 pabo’s in de eerste twee leerjaren in hun onderwijs- activiteiten werken aan kenmerken van een onderzoekende houding. Dit geldt zelfs voor twee pabo’s die het niet in hun doelstellingen beschreven hebben. Aan de andere kant zien we ook twee opleidingen die een ‘onderzoekende houding’ als zeer belangrijk aanwijzen in de doelstellingen, maar er toch geen aandacht aan besteden in de onderwijsactiviteiten en toetsing. Twee opleidingen laten hun studenten in het eerste jaar onderzoek doen naar de onderzoekende houding van kinderen, waardoor studenten inzicht krijgen in het begrip onderzoekende houding. De transfer van het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij kinderen naar het effect van deze opdracht op hun eigen onderzoekende houding wordt hierbij echter niet expliciet gemaakt. De 10 betreffende opleidingen besteden in het eerste en tweede jaar wat betreft onderzoekende houding vooral aandacht aan de kenmerken ‘leren reflecteren’, ‘meerdere perspectieven innemen’, en ’kritisch kijken’. Slechts bij vier opleidingen komt dit ook terug in de toetsing van de leerlijn in jaar 1 of 2.
Negen opleidingen beschrijven in de leerlijn voor het derde en vierde jaar kenmerken van een onderzoekende houding, waarbij vooral nadruk ligt op ’kritisch kijken’. Het ‘willen delen’ van onderzoeksplannen, resultaten, en procesmatige zaken, wordt voor deze fase ook een enkele keer vermeld bij onderwijsactiviteiten of in de toetsing. Vijf opleidingen werken in het vierde jaar met intervisiegroepen/ leerteams waarin studenten verplicht worden peerfeedback te geven en te krijgen. De
41
   41   42   43   44   45