Page 44 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 44

                Chapter 2
 opleidingen geven hierbij aan dat dit kan bijdragen aan een onderzoekende houding doordat studenten een kritische blik op elkaars werk moeten tonen, te maken krijgen met perspectieven van medestudenten, zich nieuwsgierig tonen naar elkaars onderzoek, en laten zien dat ze willen delen door elkaar deelgenoot te maken van de inhoud en het proces ten aanzien van hun onderzoek. Bijvoorbeeld:
P: ”Je vraagt feedback aan een critical friend en daarna aan je begeleidend docent. Bespreek de voortgang in de leerkring en vraag om advies, ook als je nog niet helemaal tevreden bent over de beschrijving van de verlegenheidssituatie!” [92:11]
O: “De bespreking in je onderzoeksgroep/leerteam dient om je plannen aan zoveel mogelijk kritische vragen van medestudenten en je onderzoeksbegeleider te onderwerpen.” [74:6]
Opvallend is dat vier opleidingen kenmerken van een onderzoekende houding, zoals ‘kritisch willen zijn’ of ‘meerdere perspectieven toelichten’, in de rubrics alleen noemen in de beoordelingskolommen voor goed en/of uitstekend. In de tabel is dit gemarkeerd met een *. Dit zou betekenen dat een student voor een ‘voldoende’ beoordeling op het afstudeeronderzoek geen kenmerken van een onderzoekende houding hoeft te tonen.
Onderzoekend handelen
Het aspect onderzoekend handelen werd in 13 van de 19 opleidingen in de doelstellingen beschreven, maar de invulling van dit aspect was niet altijd even scherp uitgewerkt en varieerde van ‘op een nieuwsgierige en kritische manier naar de eigen praktijk kijken en daarnaar handelen’ tot ‘evidence based te werk gaan’. Ook bleken slechts vier opleidingen dit aspect daadwerkelijk te beschrijven in de operationalisering in onderwijsactiviteiten en toetsing. Dit gebeurde door het ontwerpen en toetsen van onderzoekend handelen in een lessenserie (J,N), door handelingsgericht werken en actie-onderzoek (I) en door het gebruik van de regulatieve cyclus (Y).
Toepassen resultaten van eerder onderzoek in de praktijk
Toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk wordt door vrijwel alle opleidingen benoemd in de doelstellingen. In de operationalisering in onderwijsactiviteiten en toetsing komt het marginaal terug, bijvoorbeeld in het afstudeeronderzoek dat altijd aan de praktijk gekoppeld is. Twee opleidingen (P, C) gaven aan dit aspect als een van de belangrijkste te zien, wat vervolgens niet terug te zien was in de operationalisering.
42

   42   43   44   45   46