Page 41 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 41

                Inquiry as stance in the intended curriculum
 geoperationaliseerd wordt. Bij alle opleidingen werden vergelijkbare beoogde leeruitkomsten met betrekking tot het aspect onderzoeksvaardigheden expliciet bij de onderwijsactiviteiten in de leerlijnen beschreven, zelfs bij de opleiding die dit aspect 2 niet in de doelstellingen had staan (zie Tabel 2.3). Hieruit is op te maken dat specifieke
vaardigheden zoals observeren (jaar 1) en interviewen (jaar 2) overal ongeveer op dezelfde plek een zwaartepunt heeft in de leerlijn. Ook is te zien dat alleen aan het leren opstellen van een onderzoeksvraag, in de meeste opleidingen twee keer gericht aandacht wordt besteed; in jaar 1 en in jaar 3. Jaar 4 is bij de meeste opleidingen niet meer gericht op het aanleren van onderzoeksvaardigheden.
Ook de volgorde en organisatie van de onderwijsactiviteiten met betrekking tot het aanleren van onderzoeksvaardigheden, zoals die terug te vinden is in de beschrijving van opdrachten en colleges, vertoont veel onderlinge overeenkomsten: vanaf het eerste jaar maken pabo-studenten kennis met onderzoeksvaardigheden door het oefenen in werkcolleges en het toepassen in opdrachten en stages. Opleidingen gebruiken in de opeenvolgende leerjaren over het algemeen een concentrische aanpak met praktijknabije en realistische onderzoekscasussen, waarin steeds meer en steeds grondiger onderdelen van de onderzoekscyclus uitgevoerd moeten worden door de student, resulterend in een zelfstandig praktijkonderzoek aan het eind van de opleiding.
Tabel 2.3 Verdeling van beoogde leeruitkomsten waaraan aandacht wordt besteed in de onderwijsactiviteiten met betrekking tot onderzoeksvaardigheden in de loop van de leerjaren bij alle 19 opleidingen.
  Beoogde leeruitkomsten bij onderwijsactiviteiten
  Jaar 1
 Jaar 2
  Jaar 3
  Jaar 4
 Observatievaardigheden ++ APA toepassen ++ Literatuur/bronnen gebruiken ++ Interviewvaardigheden +
+ + - + + - + + + ++ + - + + + + ++ + ++ + - + ++ + ++ + + + ++ + + ++ + + + + + + + + ++ +
Academische schrijfvaardigheid Onderzoekscyclus toepassen Meetinstrumenten toepassen Onderzoeksvraag opstellen Onderzoek ontwerpen Rapportage schrijven Onderzoeksmethode bepalen Probleemanalyse uitvoeren Aanbevelingen verwoorden Onderzoeksplan opstellen
++ veel aandacht voor, + wordt genoemd, - wordt niet genoemd.
+ + + ++ + + + + + +
 39   39   40   41   42   43