Page 39 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 39

                Onderzoeks- vaardigheden
++++++++++++++++++++ + + + + + - + ++ +
Onderzoekende + - + + - + ++++++++++++++++++++++ + - houding
Onderzoekend handelen
Toepassing onderzoek in praktijk
Kennis fenomeen onderzoek
Kennis onderzoek vakgebied
- + + + - - + + + + + + + + - - + ++ - + + + + + + + + + ++ + + + + + - + ++ +
++++++++++++++++++++ +-++++++++++++++++++
Inquiry as stance in the intended curriculum
 In het geschreven curriculum verwoorden alle 19 opleidingen beoogde leeruitkomsten
gericht op kennis, houding en vaardigheden van studenten ten aanzien van praktijkonderzoek. De ontwikkeling van de onderzoeksvaardigheden, onderzoekende 2 houding, en het kunnen toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk, wordt hierbij
door vrijwel alle opleidingen genoemd. Kennis over het fenomeen onderzoek, kennis over
onderzoek uit het vakgebied en onderzoekend handelen wordt in vrijwel alle beschrijvingen
van beoogde leeruitkomsten genoemd.
Vervolgens zijn de doelstellingen in het geschreven curriculum van de 19 opleidingen met elkaar vergeleken op basis van deze zes aspecten van onderzoekend vermogen (zie Tabel 2.2). Hierbij is onderscheid gemaakt tussen wat opleidingen als belangrijkste aspect(en) zien (++), wat als overige aspecten (+) en in welke documenten het aspect niet genoemd wordt (-).
Tabel 2.2 Aspecten van onderzoekend vermogen in de doelstellingen van verschillende opleidingen
   Aspecten
  Opleiding BJNOQXHISPWADKLRYCU
           ++ belangrijkste aspect, + ook genoemd als aspect, - niet genoemd
Uit de tabel valt af te lezen dat zes opleidingen in het geschreven curriculum de onderzoeksvaardigheden als belangrijkste doel zien en zeven andere juist de onderzoekende houding. Hiernaast merken vier opleidingen beide aspecten als meest belangrijk aan. Opvallend is dat drie opleidingen (J, Q en U) de onderzoekende houding geheel niet in de doelstellingen benoemen, opleiding R als enige onderzoeks- vaardigheden niet noemt, en één opleiding (U) zich vooral richt op onderzoekskennis. Opleiding C legt naast onderzoeksvaardigheden, vooral nadruk op de twee aspecten
37

   37   38   39   40   41