Page 178 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 178

                Appendix C
 Appendix C
Questionnaire perceptions pre-service teacher inquiry (for pre-service teachers)
Vragenlijst voor Pabostudenten over praktijk(gericht) onderzoek in de opleiding
Inleiding
Deze vragenlijst gaat over het doen van onderzoek, zoals je dat in jouw studie aan de Pabo hebt gedaan. De lijst is een onderdeel van een onderzoek naar de betekenis van praktijkgericht onderzoek op de Pabo en de rol van onderzoek bij de groei naar de startbekwaamheid leraar basisonderwijs. Uitkomsten van dit onderzoek zullen bijdragen aan de doorontwikkeling van de onderzoekslijn op de Pabo.
Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw mening.
Voor een mogelijke koppeling naar studieresultaten en andere gegevens voor dit onderzoek wordt jouw studentnummer gevraagd. De gegevens worden anoniem verwerkt. Jouw privacy is gegarandeerd.
Algemene vragen
1. Aan welke hogeschool studeer je?
..............................................................................................
2. Wat is jouw hoogst genoten vooropleiding (1 antwoord aankruisen)
m MBO
m HAVO
m VWO/gymnasium
m andere HBO-opleiding
m WO-opleiding
m anders,nl...
m ........................................................................................
176   176   177   178   179   180