Page 180 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 180

                Appendix C
 8. Geef van de onderstaande stellingen aan in hoeverre je het ermee eens bent. Wat heb je geleerd van het doen van en over onderzoek?
Omcirkel per stelling 1 antwoord
           a. ik heb geleerd hoe ik onderzoek kan opzetten
b. ik kan onderzoek uitvoeren
c. ik heb kennis opgedaan over het onderwerp dat ik heb onderzocht
d. ik kan de kennis uit mijn onderzoek gebruiken in mijn werk als leraar
e. ik heb voldoende geleerd om zelfstandig onderzoek uit te voeren in mijn praktijk
f. onderzoek doen is te moeilijk om zonder begeleiding te doen
1 2
1 2 1 2
1 2 1 2 1 2
3 4 5 6
3 4 5 6 3 4 5 6
3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6
  De grootste leerwinst met betrekking tot het doen van onderzoek voor mij was:
 178
100% oneens
grotendeels oneens
een beetje oneens
een beetje eens
grotendeels eens
100% eens
   178   179   180   181   182