Page 179 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 179

                3. In welk jaar ben je begonnen aan de opleiding?
|__|__|__|__|
4. Ben je man/vrouw
m man m vrouw
5. Wat is jouw leeftijd?
|__|__| jaar
6. Geef aan hoe je de verschillende studieonderdelen hebt ervaren.
Omcirkel per stelling 1 antwoord, als je het onderdeel niet gehad hebt, omcirkel je ‘0; nvt’.
           a. Hoorcolleges (alle vakken)
b. Werkcolleges (alle vakken)
c. Thema/moduleopdrachten d. Onderzoekscolleges
e. Zelf onderzoek doen
f. Praktijk / stage
g. Ander onderdeel, nl.
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
5 5 5 5 5 5 5
C
Appendices
 De volgende vragen gaan in op het onderzoek 7. Wat is de onderzoeksvraag van jouw laatste onderzoek?
   177
nvt
nooit zinvol
soms zinvol
vaak zinvol
meestal zinvol
altijd zinvol
   177   178   179   180   181