Page 153 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 153

                voor een goede implementatie van praktijkonderzoek in de opleiding voor leraar basisonderwijs: het is van belang dat er een duidelijke leerlijn praktijkonderzoek is over de jaren heen en de kwaliteit van de onderzoeksbegeleiders is cruciaal voor het leerproces. Een duidelijke link van het praktijkonderzoek naar de eigen onderwijssetting en de mogelijkheid om een eigen onderwerp te kiezen, blijken motiverend te werken.
Uit de laatste deelstudie (hfst. 5) blijkt dat er een positieve correlatie is tussen de kwaliteit van onderzoek en de kwaliteit van lesgeven van aanstaande leraren. Deze relatie is verder uitgediept. Een clusteranalyse resulteerde in vier verschillende studentprofielen: hoogpresteerders, praktijkkanjers, middenmoters en laagpresteerders. Over het algemeen tonen studenten in alle profielen een positieve perceptie ten aanzien van praktijkonderzoek: ze vinden het een belangrijk en een interessant onderdeel van de studie en vertrouwen erop dat ze zelf in staat zijn om onderzoek te doen. Ook geven studenten in alle profielen aan dat zij door het praktijkonderzoek in de opleiding niet alleen de link tussen theorie en praktijk zijn gaan zien, maar deze ook zijn gaan waarderen. Opvallend is dat studenten in de vier profielen verschillende antwoorden geven op de vraag wat voor hun de belangrijkste leeruitkomst was van praktijkonderzoek in het curriculum. De hoogpresteerders realiseren zich dat de ontwikkeling van de onderzoekende houding, gekarakteriseerd door nieuwsgierigheid, kritisch denken, willen delen en iets willen bereiken, de belangrijkste leeruitkomst is. De middenmoters en de praktijkkanjers noemen het kunnen doen van praktijkonderzoek als belangrijkste leeruitkomst. De laatstgenoemde groep noemt hierbij ook nog de groei van kennis over het onderzoeksonderwerp. De laagpresteerders zien de toepassing van bestaand onderzoek in hun eigen praktijk als belangrijkste leeruitkomst.
Algemene conclusies
De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat praktijkonderzoek in het curriculum van de lerarenopleiding voor basisonderwijs een toegevoegde waarde heeft (hfst. 2,3,4 en 5). Praktijkonderzoek op de lerarenopleiding heeft niet als doel om onderzoekers op te leiden, maar om leraren met een goed ontwikkeld onderzoekend vermogen af te leveren. De toegevoegde waarde van de ontwikkeling van onderzoekend vermogen in het curriculum van de lerarenopleiding basisonderwijs is dat aanstaande leraren hierdoor gesterkt worden om hun eigen onderwijspraktijk
Nederlandse samenvatting
 151

   151   152   153   154   155