Page 351 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 351

vorming van de intergemeentelijke sociale dienst in de raad komt gaat dat dan ook met de nodige discussie gepaard, maar uiteindelijk stemt de raad in.
De raad van Veghel stemt met overwegend positieve geluiden uit de verschillende fracties zonder veel discussie in met de gemeenschappelijke regeling.
Al bij de najaarsnota van 2004 moppert de VVD in Sint-Michielsgestel dat de intergemeentelijke sociale dienst niet de beloofde besparingen heeft opgeleverd maar slechts heeft geleid tot kostenverhoging.
De vaststelling van diverse verordeningen in het kader van de WWB leidt in de raad van Veghel in oktober 2004 tot een lange discussie in de raad over re-integratie. De VVD wil strakkere kaders, meer meten, meer aandacht voor fraude en waar mogelijk bezuinigen en brengt daarover diverse amendementen in. Deze worden allemaal verworpen. In diezelfde vergadering levert ook de Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers enige discussie op, waarbij twee amendementen van de VVD worden verworpen.
In de raad van Schijndel is er ruim een jaar weinig tot geen discussie over het werkterrein van de intergemeentelijke sociale dienst tot in september 2005 de SP kritische vragen stelt over de dienstverlening bij Optimisd, onder meer ten aanzien van de wijze waarop met de privacy van cliënten wordt omgegaan. De SP wil directe bemoeienis van de wethouder, maar deze verwijst op grond van de gemeenschappelijke regeling naar de eigen verantwoordelijkheid voor uitvoeringszaken van het intergemeentelijke sociale dienst bestuur.
De kritiek van SP-zijde gaat door in 2006. De SP uit zware kritiek naar aanleiding van de bespreking van de begroting 2007 van Optimisd. De SP vindt de overhead en vooral de verhouding formatie – cliënten te groot. De SP vindt dat de belofte van een goedkopere sociale dienst door samenwerking niet is nagekomen. Op dit punt steunt de VVD de SP. De wethouder beaamt in de raadsvergadering dat de formatie is tegengevallen, maar stelt dat er op andere punten, met name ICT, wel efficiencywinst is gerealiseerd. Ook stelt hij dat uitbreiding van de samenwerking naar andere gemeenten wordt onderzocht om verder schaalvoordeel te kunnen realiseren.
De SP gaat ook in op een geval van een cliënt die niet goed zou zijn behandeld. De wethouder verwijt hier de SP dat er geen wederhoor heeft plaatsgevonden. Ook bij andere gelegenheden uit de SP kritiek op de bedrijfsvoering van
BIJLAGE D RAADSVERSLAGEN
349


   349   350   351   352   353