Page 350 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 350

uiteindelijk voor kiest om de intergemeentelijke sociale dienst te beëindigen en sociale zaken aan Spijkenisse uit te besteden.
OPTIMISD
In de aanloopperiode naar de samenwerking (2001-2004) wordt in de Raad van Schijndel een paar keer over de samenwerking gesproken, maar zonder al te veel discussie. Het behoud van de eigen identiteit wordt daarbij wel een keer als punt van aandacht geuit. Het aandachtsveld sociale zaken komt daarnaast hoofdzakelijk aan de orde bij de jaarlijkse vaststelling van het beleidsplan van de afdeling sociale zaken. Dat levert telkens wel discussie op, die zich vooral toespitst op aspecten van de WVG. In het algemeen krijgt het beleidsplan sociale zaken elk jaar weer de nodige bijval.
Ook in de raad van Sint-Michielsgestel komt het thema samenwerking op het terrein van sociale zaken een aantal keren naar voren. Als medio 2003 de gemeente Haaren zich terugtrekt als samenwerkingspartner op het terrein van sociale zaken gaat de raad zonder veel discussie mee met het voorstel van B&W om dan maar aan te sluiten bij het initiatief van Schijndel en Veghel. De PvdA benadrukt wel dat de samenwerking de invloed van de raad niet mag ondergraven.
In de jaren dat Veghel zich op de samenwerking oriënteert, zien wij betrekkelijk weinig discussie daarover in de raad. De noodzaak tot schaalvergroting wordt dan vooral in het licht van kwetsbaarheid en deskundigheid besproken, hoewel ook efficiency en kosten worden genoemd.
Zomer 2004 stemt de raad van Schijndel in met de vorming van de intergemeentelijke sociale dienst en de gemeenschappelijke regeling, zij het met twee tegenstemmen van een lokale partij (SnS). Naast positieve geluiden worden door de VVD en SnS kanttekeningen geplaatst bij het in hun ogen te rooskleurige financiële perspectief. De SP uit vooral zorgen over het personeel en over de beleidsautonomie.
In de raad van Sint-Michielsgestel stelt vooral de PvdA zich kritisch op. De PvdA vreest dat een gecentraliseerde intergemeentelijke sociale dienst op één locatie afstand creëert en ten koste gaat van de dienstverlening. Ook de frictiekosten komen aan de orde. De raad heeft zorgen over de werkdruk bij het intergemeentelijke sociale dienst personeel en over de gevolgen van de bezuinigingstaakstelling. Als zomer 2004 de verdere besluitvorming over de
348


   348   349   350   351   352