Page 345 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 345

van het persoonsgebonden budget. Er is kritiek op de wijze waarop de cliƫnten in het voortraject zijn betrokken. Dit zou zijn gekomen doordat de gemeenten en de nieuwe intergemeentelijke sociale dienst nog niet volledig op elkaar zijn afgestemd. De raad pleit voor meer harmonisatie binnen het werkgebied van de intergemeentelijke sociale dienst.
Bij de algemene beschouwingen in november 2005 constateert de VVD in de raad van Brielle dat de gewenste efficiencyvoordelen van de intergemeentelijke sociale dienst nog niet financieel vertaald zijn. De wethouder wijst erop dat de intergemeentelijke sociale dienst een financiƫle inhaalslag moet maken in verband met frictiekosten en dat met het verstrijken van de tijd de meetbaarheid kleiner wordt.
In november 2005 ontstaat in de raad van Bernisse naar aanleiding van de toeslagenverordening WWB discussie over de door de raad gewenste beleidsvrijheid. Raadsleden vinden dat het streven naar uniformiteit bij de intergemeentelijke sociale dienst hier niet altijd mee strookt. De aanpassingen die worden gevraagd blijken echter marginaal en de verordening wordt uiteindelijk conform voorstel van de intergemeentelijke sociale dienst vastgesteld. Het ongenoegen over de drang tot harmonisatie steekt echter bij het volgende agendapunt, het beleid bijzondere bijstand 2006, opnieuw de kop op. De wethouder zegt toe dit signaal in het Algemeen Bestuur van de intergemeentelijke sociale dienst aan de orde te stellen.
De meeste discussie ten aanzien van de intergemeentelijke sociale dienst in 2005 wordt in de raad van Rozenburg gevoerd. Er zou nog geen voortgang zitten in het aantrekken van nieuwe deelnemers van de intergemeentelijke sociale dienst. De tijdelijke regeling 2004-2005 categorale bijstand chronisch zieken, ouderen en gehandicapten wordt pas na lange discussie vastgesteld. De extra uitvoeringskosten voor de intergemeentelijke sociale dienst roepen grote weerstand op. Een discussie over de Wmo en mogelijke intergemeentelijke samenwerking op dat terrein ontlokt een raadslid de opmerking dat men niet zit te wachten op een intergemeentelijke sociale dienst 2. Meermalen worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de kosten van de vorming van de intergemeentelijke sociale dienst (en andere uitplaatsingen) en de vraag gesteld of de dienstverlening nu werkelijk is verbeterd. Raadsleden vinden dat zij bij de WWB te volgend op de intergemeentelijke sociale dienst zijn geweest. In het dossier Wmo wil men meer zelf het initiatief nemen. De intergemeentelijke sociale dienst bezwaarprocedures zouden niet correct worden gevolgd.
BIJLAGE D RAADSVERSLAGEN
343


   343   344   345   346   347