Page 28 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 28

Hoofdstuk 1
rond uitvoeringstaken samenwerkingsverbanden gecreëerd met behoud van de eigen bestuurlijke onafhankelijkheid. De schaal en het territorium kunnen per terrein van samenwerking verschillen.
Volgens Fraanje en Herweijer (2013) is intergemeentelijke samenwerking vooral bedoeld om de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten te vergroten. Korsten, Abma, Schoenmaker en Schutgens (2007) laten zien dat het begrip ‘bestuurskracht’ verschillend wordt ingevuld. Bij gemeentelijke bestuurskracht wordt, afhankelijk van de definitie, op verschillende manieren gekeken naar het vermogen van gemeenten om hun maatschappelijke en bestuurlijke opgaven te realiseren. Volgens een onderzoek van BMC (Koster, Wever & Glim, 2009) spelen bij intergemeentelijke samenwerking vooral bedrijfseconomische criteria een rol met kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid voorop. Bestuurskrachtonderzoek richt zich dan op de vraag of de gemeente het goed doet, niet of de gemeente het goede doet. Maar zowel Fraanje en Herweijer als Koster, Wever en Glim noemen daarnaast toch ook de bestuurlijke randvoorwaarden, in het bijzonder de organisatie van democratische zeggenschap en verantwoording.
1.3 SAMENWERKING ALS BEDRIJFSMATIGE OPLOSSING?
Is intergemeentelijke samenwerking vooral een bedrijfsmatige oplossing van primair technische aard? Derksen (1992) wijst erop dat het technocratisch argument te vaak de overhand heeft in discussies over de schaal van het lokaal bestuur. Hij noemt dit in het kader van de behandeling van gemeentelijke herindeling. Maar ook rond intergemeentelijke samenwerking zien wij een dominantie van technocratische, vooral bedrijfsmatige overwegingen.
Als Korsten, Schaepkens en Sonnenschein (2004) in opdracht van InAxis vormen van intergemeentelijke samenwerking inventariseren gebruiken zij de overkoepelende term ‘shared services’. Hier spreekt een sterk bedrijfsmatige invalshoek uit. Het concept ‘shared service center’ is ontstaan in de private sector, gedreven door bedrijfsmatige motieven. In de definitie van Bergeron (2003) zien wij hoe bedrijfsmatige doelstellingen domineren:
Shared services is a collaborative strategy in which a subset of existing business functions are concentrated into a new semi-autonomous business unit that has a management structure designed to promote efficiency, value generation, cost savings, and improved service for the internal customers of the parent corporation, like a business competing in the open market. (p. 3)
26


   26   27   28   29   30