Page 29 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 29

INLEIDING
Zijn definitie omvat het (bedrijfsmatige) doel van de samenwerking, namelijk
efficiency, waarde-creatie, kostenbesparing en verbetering van dienstverlening. 1 Korsten, Schaepkens en Sonnenschein (2004) hanteren in hun behandeling van intergemeentelijke samenwerkingsvormen de definitie van Strikwerda (2003),
die zij echter aanpassen om deze ook op samenwerkingsverbanden tussen
organisaties te kunnen toepassen:
Een shared service is een resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband, al dan niet samengebracht in één organisatie-eenheid, dat tot taak heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie (zoals administratie, personeelszaken, informatietechnologie, inkoop, beleidsontwikkeling, toezicht), aan de afzonderlijke moederorganisaties (besturen of operationele diensten), op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs. (p.15)
Zij typeren vervolgens onder de verzamelnaam ‘shared services’ een aantal verschijningsvormen van intergemeentelijke samenwerking, geïllustreerd met korte praktijkvoorbeelden. De meest vergaande vorm is het door Korsten geïntroduceerde zogenaamde ‘SETA model’ (samen en toch apart) (Korsten, 2002). Dit model lijkt sterk op het zogenaamde federatiemodel dat Elzinga (2002a; 2002b) beschreef en gaat uit van het volledig fuseren van de ambtelijke organisaties van meerdere gemeenten, waarbij de besturen autonoom blijven bestaan. Dit model was tot 2008 nog theorie, zodat een praktijkvoorbeeld in de publicaties van Korsten en Elzinga ontbreekt. Sindsdien is dit model in de praktijk toegepast. Op 1 januari 2008 ging als eerste ‘SETA’ organisatie de Bel combinatie12 van start, waarbij de ambtelijke organisaties van Blaricum, Eemnes en Laren werden gefuseerd.
De andere vier modellen die Korsten, Schaepkens en Sonnenschein (2004) presenteren zijn het netwerkconcept, het centrumconcept, het matrixconcept en het shared service center (SSC).
12
• Het netwerkconcept is het lichtste model. In dit model blijven ambtenaren in hun eigen organisatie werkzaam, maar werken op een aantal terreinen gezamenlijk aan een gemeentelijke dienst en springen bijvoorbeeld bij pieken bij elkaar in.
• In het centrumconcept nemen één of meer gemeenten één of meer diensten bij één centrumgemeente af. Extreem voorbeeld is de
http://www.belcombinatie.nl
27


   27   28   29   30   31