Page 211 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 211

Tabel 22 Verloop bezwaarschriften WWB: Optimisd
2005 48
2006 105
2007 101
2008 78
2009 81
2010 84
2011 86
17
39
40
39
30
61
35,4% 37,1% 39,6% 50,0% 37,0% 72,6%
10 20,8% 11 10,5% 11 10,9%
3 3,8% 10 12,3% 7 8,3%
18
47
39
26
30
21
37,5% 44,8% 38,6% 33,3% 37,0% 25,0%
3 6,3%
8 7,6% 11 10,9% 10 12,8%
7 8,6% 4 4,8% 4 4,7%
DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
totaal
ingetrokken
niet ontvankelijk
ongegrond
gegrond
a
a
%
a
%
a
%
a
%
Er is door ons een benchmark samengesteld van gemeenten, waarbij het percentage gegrond verklaarde bezwaren is berekend (tabel 23). De opbouw van deze benchmark is in paragraaf 3.5.2 nader toegelicht.
Tabel 23 Percentage gegrond verklaarde bezwaarschriften WWB
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
gem
ISDB 26% 12% 6% 7% ISD VPR 14% 2% Optimisd 6% Benchmark 15% 11% 11% 20% n 12 12 15 15
7% 10% 30% 29% 8% 11% 16% 16% 19 20
7% 4% 28% 5% 13% 9% 11% 10%
21 21
7% 7% 13% 11% 5% 5% 9% 13% 22 21
9% 16% 8% 13% 18
5
n = aantal gemeenten in de benchmark inclusief de casusorganisaties
Het percentage wisselt nogal, hoewel dit bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek afgezien van het startjaar nog redelijk stabiel is. De Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg komt over alle jaren gemiddeld dicht bij de benchmark. De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en Optimisd doen het echter schijnbaar opvallend beter. Voor de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek moet wel worden bedacht dat deze gemiddeld ruim twee keer zoveel bezwaarschriften per cliënt heeft ten opzichte van de benchmark. Dat suggereert dat er bij deze dienst meer bezwaren worden ingediend, maar dat het aantal gegronde bezwaren in verhouding tot het aantal cliënten uiteindelijk dichter bij de benchmark ligt. Op een hoger aantal bezwaren leidt dat tot een lager percentage gegrondverklaringen. Ook Optimisd heeft meer bezwaren per cliënt dan de benchmark, maar het verschil is bij Optimisd beperkt zodat bij Optimisd ook gemeten aan omvang van het cliëntenbestand een relatief gering aantal gegrondverklaringen heeft.
209


   209   210   211   212   213