Page 183 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 183

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
jaar (2004 en 2005) uit op bijna 9,3%.161 Bij Optimisd valt het ziekteverzuim met 4,7% in het 1e jaar (2005) nog mee162, al ligt ook dit hoger dan het landelijk gemiddelde.163
In de interviews geven de managers aan dat dergelijke opstartproblemen het moeilijk maakten om de continuïteit van de diensten te borgen. Kwaliteit stond onder druk en er ontstonden achterstanden. Dit is een duidelijk, maar ook tijdelijk effect van de overgang naar een intergemeentelijke dienst. In de drie casussen zien wij echter ook dat de problemen worden aangepakt en op termijn tot verbetering hebben geleid.
Maar ondanks opstartproblemen is voor twee van de drie samen- werkingsverbanden de continuïteit bestendigd. Wij stellen vast dat
twee van de drie samenwerkingsverbanden nog bestaan. Het kleinste samenwerkingsverband, Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-
Rozenburg is echter al naar acht jaar per 1 januari 2012 opgegeven. De taken
zijn overgedragen aan de sociale dienst Spijkenisse, niet in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, maar in de vorm van uitbesteding. Aanvankelijk
leek ook deze dienst na opstartproblemen zich te bestendigen, maar het
uitblijven van nieuwe toetreders en vooral de uitvlechting van Rozenburg
bleken fataal (§ 4.3). Bestuurlijk en organisatorisch is de continuïteit van deze 5 intergemeentelijke dienst daarmee niet gerealiseerd. De continuïteit van de dienstverlening is uiteindelijk wel gerealiseerd door de taken aan een andere
dienst over te dragen.
Hier kan niet zonder meer uit worden geconcludeerd dat een intergemeentelijke dienst nadelig is voor de continuïteit. Deze casus kan ook worden geïnterpreteerd als een aanwijzing dat een intergemeentelijke dienst een zekere massa moet hebben om een continuïteitsvoordeel te kunnen bieden. De twee grotere samenwerkingsverbanden (elk tegen de 120.000 inwoners) bestaan immers nog en hun voortbestaan heeft nog geen moment ter discussie gestaan. De beperkte schaal van de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg
161 2004 volgens opgave van de directie van de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten- Rozenburg. In het jaarverslag over 2005 worden de eerste ziekteverzuimcijfers gepubliceerd. Volgens dit verslag was het ziekteverzuim in 2005 9,25%: Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg. (2006). Jaarstukken 2005. Brielle
162 Optimisd. (2006). Jaarverslag 2005. Veghel
163 In 2005 4%. Nationale verzuimstatistiek. CBS Statline
181


   181   182   183   184   185