Page 182 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 182

Hoofdstuk 5
Al dan niet voortbestaan van de organisatie
Het al dan niet voortbestaan is de ultieme toets als het gaat om continuïteit. In meer of mindere mate zien wij (§ 4.1) in alle drie de casussen dat bestuurders en vooral managers van de sociale diensten zorgen hadden over de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Zij wezen daarbij op de toenemende complexiteit van sociale wet- en regelgeving en de tendens om vanuit het Rijk meer verantwoordelijkheden en financiële risico’s bij de gemeenten te leggen. Bij de omvang van hun gemeenten zou in hun ogen de sociale dienst te kwetsbaar zijn om op termijn voldoende kwaliteit en continuïteit te bieden. Dit was in alle drie de casussen voor hen een belangrijke aanleiding om over samenwerking na te gaan denken.
Het eerste jaar lijkt het effect op de continuïteit eerder averechts. Wij zien in de casussen dat direct na de integratie tot een intergemeentelijke sociale dienst er opstartproblemen zijn. Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek en de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg is de startformatie te laag, waardoor achterstanden ontstaan (§ 4.2 en 4.3). Ook krijgt de nieuwe sociale dienst een erfenis van verwaarlozing. Zo constateert de Commissie Onderzoek Gemeentefinanciën van de gemeente Noordwijkerhout in een onderzoek naar de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek:
De indruk bestaat dat er hierbij sprake was van ten opzichte van de eisen van de nieuwe organisatie onvoldoende gekwalificeerde en/of gemotiveerde medewerkers, waardoor er geen optimale start gemaakt kon worden.159
Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek zien wij ook dat de automatisering en de financiële administratie de eerste jaren niet op orde zijn (§ 4.2). Ook bij Optimisd blijken veel bedrijfsvoering aspecten in de beginperiode niet op orde (§ 4.4). In twee casussen uitten opstartproblemen zich onder meer in een hoog ziekteverzuim. Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek kwam dit in het 1e jaar (2002) uit op 11,7%.160 Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg kwam het ziekteverzuim in de eerste twee
159 Commissie Onderzoek Gemeentefinanciën Noordwijkerhout. (september 2005). Rapport Commissie Onderzoek Gemeentefinanciën. Onderzoeksjaar 2004-2005. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Noordwijkerhout. p. 9
160 Opgave door de directie van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. In het jaarverslag over 2004 worden de eerste ziekteverzuimcijfers gepubliceerd. Volgens dit verslag was het ziekteverzuim in 2003 8,51%: Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. (mei 2005). Jaarstukken 2004. Lisse
180


   180   181   182   183   184