Page 181 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 181

Tabel 15 Optimisd: Startformatie naar rato van inwoners
Optimisd
Schijndel Sint-Michielsgestel Veghel
22990
27902
36893
31,2 29,2
8,2 6,2
9,9 7,9 13,1 11,1
27,2 32
4,2 9 5,9 10 9,1 14
29,0 26,0
6,0 3,0
7,0 4,0 11,0 8,0
DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
jaar is opgehoogd. Maar ook uitgaande van de lage startformatie voldoen alle deelnemende gemeenten aan de gestelde normen voor robuustheid.
In de vorige paragraaf (┬ž 5.1.2) werd echter vastgesteld dat de relatieve formatie ten opzichte van inwonertal bijna twee keer zo hoog was in vergelijking met Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek of Optimisd. Bernisse en Rozenburg zouden bij een formatie met de ratio formatieplaatsen-inwoners van de gemeenten uit de Bollenstreek en het Optimisd-gebied de norm voor kwetsbaarheid niet halen.
Verschil t.o.v. de norm
Verschil t.o.v. de norm
Functie scheiding
Kwets- baarheid
Functie scheiding
Kwets- baarheid
norm 2 fte of meer
norm 4 fte of meer
norm 3 mdw of meer
norm 6 mdw of meer
De deelnemende gemeenten de normen voor robuustheid.
bij Optimisd voldoen ook afzonderlijk ruim aan
5
De normen voor minimale omvang (formatie en aantal medewerkers) om functiescheiding mogelijk te maken respectievelijk te grote kwetsbaarheid te voorkomen (robuustheid van de formatie) als indicator voor continuïteit laten zien dat grotere gemeenten ook zonder samenwerking aan deze normen kunnen voldoen. Daarmee heeft samenwerking voor deze gemeenten op dit aspect geen effect. Vooral de kleinste gemeenten kunnen door samenwerking voldoen aan de criteria van functiescheiding en kwetsbaarheid. Waar het omslagpunt in inwonertal exact ligt is niet vast te stellen, maar deze cijfers suggereren dat dit in de buurt van de 20.000 inwoners ligt. Schijndel met 22.990 inwoners haalt de norm ruim. Hillegom en Lisse met 20.845 en 22.051 inwoners halen de norm net. De kleinere gemeenten halen of de norm niet dan wel halen de norm alleen met een formatie die hoog is in verhouding tot het inwoneraantal.
179
Inwoners Start-formatie
minimaal aantal mdw


   179   180   181   182   183