Page 185 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 185

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
in twee casussen, in de verwachting dat besparing mogelijk zou zijn, met een te krappe formatie werd gestart, die binnen een jaar naar boven moest worden gecorrigeerd. Ook wordt vastgesteld dat over de jaren de efficiency in meer of mindere mate daalt, om weer iets te verbeteren als rond 2010 de politiek in het kader van de crisis op bezuinigingen aandringt. Opvallend is dat tegen de verwachting in momenten van schaalvergroting, door toetreding van nieuwe deelnemers tot de samenwerking, dit niet tot een efficiëntere formatie leidt en in één geval (Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek) zelfs gepaard gaat met een teruggang in efficiency. Afgezet tegen een benchmark met gemeentelijke sociale diensten ten slotte, tekent zich over de tijd genomen een verslechtering, ofwel een negatief effect af.
Gemeten aan robuustheid van de formatie, suggereren de cijfers een positief effect bij de kleinste gemeenten. Deze kunnen door samenwerking voldoen aan de criteria van functiescheiding en kwetsbaarheid. Het omslagpunt in inwonertal is niet exact vast te stellen, maar de cijfers suggereren dat dit in de buurt van de 20.000 inwoners ligt.
Een bijzondere derde indicator voor continuïteit was het voortbestaan van het samenwerkingsverband. De Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten- 5 Rozenburg is beëindigd nadat Rozenburg is uitgetreden. Dat is niet zo zeer
het effect van de samenwerking, maar mogelijk wel van het zakken onder een
kritische ondergrens om als afzonderlijke dienst voort te bestaan.
Alleen Optimisd weet op het punt van effectiviteit de hoge, vooral bedrijfsmatig ingegeven, verwachtingen waar te maken. Op efficiency doet Optimisd het weliswaar ook beter dan beide andere casussen, maar ook voor Optimisd lijkt sprake van een negatief effect ten opzichte van de benchmark. Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek worden niet alleen de verwachtingen niet waargemaakt, maar zien wij juist een achteruitgang.
Voor kleine gemeenten (onder de circa 20.000 inwoners) biedt een intergemeentelijke sociale dienst echter wel een reële oplossing om de kwetsbaarheid te verminderen. De veronderstelling dat een intergemeentelijke sociale dienst kosten bespaart of ten minste betere kwaliteit voor dezelfde kosten biedt wordt echter in onze casussen niet ondersteund.
183


   183   184   185   186   187