Page 166 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 166

Hoofdstuk 5
Figuur 7 Optimisd: netto in-/uitstroom WWB cliënten per jaar en totaal155
1,5 1,0 0,5 0,0
-0,5 -1,0 -1,5
2004 2005
2009 2010 2011
Optimisd Benchmark
TOTAAL
2006
2007
2008
De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek presteert aanzienlijk slechter dan de benchmark met een negatief verschil van circa 18%. Dit samenwerkingsverband bestaat aanvankelijk uit gemeenten met een gemiddelde van circa 16.000 inwoners en een spreiding van 5.000 tot circa 22.000 inwoners, maar na herindeling (fusiegemeente Teylingen) wijzigt dat naar een gemiddelde van 23.000 met een spreiding van 15.000 tot bijna 35.000, waarbij maar één gemeente onder de 20.000 inwoners uitkomt. In de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek-benchmark is de gemiddelde gemeenteomvang circa 18.500 inwoners.
Optimisd daarentegen presteert beter dan de benchmark met een verschil van circa 11%. De gemiddelde omvang van de Optimisd gemeenten is ruim 29.000 inwoners met een spreiding van bijna 23.000 tot bijna 37.000 inwoners. Na de toetreding van Bernheze wordt dit gemiddeld circa 29.000 inwoners met een spreiding van bijna 23.00 tot bijna 37.000 inwoners. In de benchmark is de gemiddelde gemeenteomvang ruim 25.000 inwoners.
De Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg neemt een tussenpositie in. Deze presteert iets beter dan de benchmark, maar het verschil is met 4% niet groot. Dit samenwerkingsverband bestaat uit gemeenten die
155 In de totaalscore is het jaar voorafgaand aan de samenwerking (2004) niet meegenomen.
164


   164   165   166   167   168