Page 165 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 165

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
van 6,2 cliënten per 1.000 inwoners in de benchmark per 1 januari 2012 is 1,0 ongeveer 4%.)
Figuur 6 Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg: netto in-/uitstroom WWB cliënten per jaar en totaal154
2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
-0,5 -1,0 -1,5
2003 2004
2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011
TOTAAL
ISD VPR
Benchmark
Ten slotte kijken wij naar Optimisd (figuur 7). In 2004, het jaar voor de 5 samenwerking, doen de (dan nog afzonderlijke sociale diensten van de)
Optimisd gemeenten het gemiddeld (0,6) slechter dan de benchmark.
Het startjaar 2005 doet Optimisd het nog steeds iets slechter dan de benchmark
(0,4), mogelijk belemmerd door opstartproblemen. Daarna presteert Optimisd steeds iets (variërend tussen de 0,1 en 0,5) beter dan de benchmark. Per saldo neemt het aantal cliënten per duizend inwoners over de gemeten periode echter met 1,0 meer af dan in de benchmark. (Op een gemiddeld bestand van 8,7 cliënten per 1.000 inwoners in de benchmark per 1 januari 2012 is 1,0 ongeveer 11%.)
154 In de totaalscore is het jaar voorafgaand aan de samenwerking (2003) niet meegenomen.
163


   163   164   165   166   167