Page 164 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 164

Hoofdstuk 5
Figuur 5 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek: netto in-/uitstroom WWB cliënten per jaar en totaal153
2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
-0,5 -1,0
ISDB Benchmark
Vervolgens kijken wij naar de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten- Rozenburg (figuur 6). In 2003, het jaar voor de samenwerking, doen de (dan nog afzonderlijke sociale diensten van de) Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg-gemeenten het gemiddeld vrijwel gelijk aan de benchmark.
Het startjaar 2004 doet de nieuwe Intergemeentelijke sociale dienst Voorne- Putten-Rozenburg het (0,5) beter. Dat is verrassend omdat in een eerste jaar aanloopproblemen de effectiviteit kunnen beïnvloeden.
In het tweede, vierde en zevende jaar (2005, 2007 en 2010) zien wij een terugval, maar in alle andere jaren doet de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne- Putten-Rozenburg het beter dan de benchmark. De grootste terugval zien wij in 2010. Dit jaar is het ten aanzien van netto in- en uitstroom het slechtste jaar geweest in het bestaan van de dienst. In 2011 treedt een herstel op, maar de cijfers over dit jaar zijn mogelijk minder representatief doordat in dat jaar nieuwe cliënten uit Rozenburg al door de Sociale dienst Rotterdam worden behandeld. Over de hele periode genomen doet de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg het iets beter (0,3). (Op een gemiddeld bestand
153 In de totaalscore is het jaar voorafgaand aan de samenwerking (2001) niet meegenomen.
162


   162   163   164   165   166