Page 12 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 12

5.3.2 Overheidshandelen in overstemming met algemene rechtsbeginselen 200
5.3.3 Conclusie 215
5.4 Het maatschappelijke perspectief 216
5.4.1 Zorg voor de burger (verticaal) 217
5.4.2 Betrokkenheid op elkaar (horizontaal) 226
5.4.3 Conclusie 232
6 CONCLUSIES 236
6.1 Overwegingen en beoogde effecten bij intergemeentelijke samenwerking 236
6.2 Realisatie van de beoogde effecten 243
6.3 Andere dan de beoogde effecten in het licht van onze vier perspectieven 248
6.4 Slotbeschouwing 253
7 REFLECTIE 260
7.1 Hoe wordt omgegaan met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden? 262
7.2 Welke inhoudelijke afwegingen spelen een rol bij een intergemeentelijk
samenwerkingsverband? 267
7.2.1 Spanning tussen de inhoudelijke maatstaven 268
7.2.2 Een andere kijk op schaal 273
7.3 Bestuur is meer dan management 278
SAMENVATTING 281 SUMMARY 290 LITERATUUR 298 BIJLAGEN 307 A DOCUMENTEN 308
B INTERVIEWS 319
C BERICHTEN IN DE MEDIA 323
D RAADSVERSLAGEN 330


   10   11   12   13   14