Page 11 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 11

3.2.1 Bundeling van waardenconflicten 97
3.2.2 Democratische legitimiteit van het bestuur 98
3.3 Operationalisering van het juridische perspectief 102
3.3.1 Legaliteit 102
3.3.2 Overheidshandelen in overeenstemming met algemene
rechtsbeginselen 103
3.4 Operationalisering van het maatschappelijke perspectief 110
3.4.1 Zorg voor de burger (verticaal) 110
3.4.2 Betrokkenheid op elkaar (horizontaal) 113
3.5 Onderzoeksopzet 114
3.5.1 Onderzoeksstrategie 114
3.5.2 Informatievergaring 117
3.6 Casusselectie 123
4 DRIE CASUSSEN 128
4.1 Doelen en randvoorwaarden voor de samenwerking 129
4.1.1 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek 130
4.1.2 Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg 131
4.1.3 Optimisd 132
4.2 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek 133
4.3 Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg 141
4.4 Optimisd 146
5 DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER
PERSPECTIEVEN 156
5.1 Het bedrijfsmatige perspectief 156
5.1.1 Effectiviteit 156
5.1.2 Efficiency 165
5.1.3 Continuïteit 176
5.1.4 Conclusie 182
5.2 Het politieke perspectief 184
5.2.1 Bundeling van waardenconflicten 184 5.2.2. Democratische legitimering van het bestuur 188 5.2.3 Conclusie 198
5.3 Het juridische perspectief 199
5.3.1 Legaliteit 200


   9   10   11   12   13