Page 10 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 10

INHOUD
WOORD VOORAF 12
1 INLEIDING 15
1.1 Veranderend lokaal bestuur 16
1.2 samengaan of samenwerken? 18
1.3 Samenwerking als bedrijfsmatige oplossing? 26
1.4 Andere invalshoeken bij samenwerking? 28
1.5 Naar een vraagstelling 31
1.6 Afbakening en leeswijzer 31
2 VIER PERSPECTIEVEN OP OPENBAAR BESTUUR 36
2.1 Op zoek naar perspectieven 37
2.2 Het bedrijfsmatig perspectief 42
2.2.1 Opkomst van het bedrijfsmatig denken in het openbaar bestuur 43
2.2.2 Kritiek op de dominantie van het bedrijfsmatige perspectief 49
2.2.3 Kenmerken van bedrijfsmatig handelen 51
2.3 Het politieke perspectief 54
2.3.1 Het politieke perspectief bij gemeentelijke sociale diensten 54
2.3.2 Politiek als strijd 56
2.3.3 Democratische legitimiteit van het politieke proces 58
2.4 Het juridische perspectief 62
2.4.1 Bron, houder en hoeder van het recht 63
2.4.2 Legaliteit 65
2.4.3 Algemene rechtsbeginselen 67
2.5 Het maatschappelijke perspectief 69
2.5.1 Overheidszorg voor onderdanen (verticaal) 71
2.5.2 De gemeenschap met op elkaar betrokken burgers (horizontaal) 74
3 OPERATIONALISERING EN ONDERZOEKSAANPAK 80
3.1 Operationalisering van het bedrijfsmatige perspectief 80
3.1.1 Effectiviteit 81
3.1.2 Efficiency 89
3.1.3 Continuïteit 93
3.2 Operationalisering van het politieke perspectief 97


   8   9   10   11   12