Page 149 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 149

                Ten derde wordt het begrip onderzoekende houding gebruikt als vertaling van verschillende Engelse termen zoals inquiry as stance en inquiry habit of mind. Deze termen worden op hun beurt in internationale literatuur op verschillende manieren geïnterpreteerd en gebruikt (bijvoorbeeld Cochran-Smith & Lytle, 2009; Earl & Katz, 2006; Jacobs et al., 2015; Munthe & Rogne, 2015; Uiterwijk-Luijk et al., 2019). Cochran- Smith & Lytle (2009) hebben de term inquiry as stance geïntroduceerd als tegenhanger van inquiry as project, wat kortdurend en eindig is. An inquiry habit of mind, wat in dit proefschrift met onderzoekende houding vertaald wordt, is slechts een onderdeel van zowel inquiry as project als inquiry as stance. Dit laatste behelst namelijk ook het gebruiken van onderzoeksresultaten, het uitvoeren van praktijkonderzoek en het delen van bevindingen (Dana & Yendol-Hoppey, 2019). Specifieke kenmerken van een onderzoekende houding, die aansluiten op de context van dit proefschrift en daarom als uitgangspunt gebruikt zijn, zijn beschreven door Van der Rijst (2009): nieuwsgierig zijn, kritisch zijn, willen delen, willen vernieuwen, willen begrijpen en willen bereiken.
Algemeen doel en onderzoeksvragen
Het doel van dit promotieonderzoek was om inzicht te krijgen in de bijdrage van ontwikkeling van het onderzoekend vermogen aan zelf-gerapporteerde veranderingen in houding, kennis / inzicht, en vaardigheden van aanstaande leraren samen met verbeteringen in hun professionele praktijk, in lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (pabo).
De volgende vier onderzoeksvragen staan centraal dit proefschrift:
1. Wat is het doel en de waarde van studentonderzoek in de pabo-opleiding?
2. Hoe is de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen geïmplementeerd
in het pabo-curriculum?
3. Wat zijn de belangrijkste ervaren en werkelijke leeruitkomsten van
studentonderzoek bij de pabo?
4. Wat is de relatie tussen opvattingen over praktijkonderzoek, de kwaliteit
van het studentonderzoek en de kwaliteit van het lesgeven van aanstaande leraren basisonderwijs?
Nederlandse samenvatting
 147


   147   148   149   150   151