Page 354 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 354

Bij de begrotingsbehandeling in november 2007 vraagt de PvdA aandacht voor arbeidsmarktbeleid, dat een ondergeschoven punt zou zijn. Ditmaal stelt de PvdA overigens dat Optimisd goed scoort op uitstroombeleid.
Per 1 januari is de gemeente Bernheze toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. De toetreding is nauwelijks punt van discussie in de raad. Ook na de toetreding vindt weinig discussie over de intergemeentelijke sociale dienst plaats. Wel levert eind 2008 de nota armoedebeleid enige controverse op. Bij de behandeling van de nota armoedebeleid hebben twee lokale partijen moeite met diverse passages en stemt een van hen tegen.
In de aanloop naar de samenwerking zijn de raden van Schijndel en Veghel overwegend positief en is de discussie beperkt. Het is vooral Sint-Michielsgestel, dat pas later aanschuift als hun voorgenomen samenwerking met Haren afketst, waar de raad kritische geluiden laat horen.
In 2008 wordt de toonzetting in de raad van Sint-Michielsgestel ten aanzien van de intergemeentelijke sociale dienst positiever. In maart 2008 stelt de raad zonder veel discussie een kadernota vast voor Optimisd. Oktober 2008 wordt de nota armoedebeleid besproken. Hoewel de discussie lang is, wordt de nota overwegend positief ontvangen en krijgt Optimisd daarin de nodige waardering.
Net als in Schijndel, zij het minder fel, is het in de raad van Veghel de SP waar het kritische geluid ten aanzien van de intergemeentelijke sociale dienst vandaan komt. Naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2007 uit de SP kritische geluiden over uitgeplaatste onderdelen in het algemeen en gezien de omvang van de gemoeide bedragen Optimisd in het bijzonder. Naar de mening van de SP kan de gemeenteraad diens kaderstellende en vooral controlerende taak niet adequaat uitvoeren als uitgeplaatste onderdelen van de gemeentelijke organisatie, zoals Optimisd, niet tijdig hun beleidsverantwoording en financiƫle rapportage inleveren. De SP haalt de rekenkamercommissie aan die heeft opgemerkt dat Optimisd tijdig de accountantsverklaring moet aanreiken.
In november 2008 wordt een voorstel van de SP aangenomen om n.a.v. de nota armoedebeleid met Optimisd in overleg te gaan hoe meer mensen te bereiken met de extra bijzondere bijstand die ter beschikking is gesteld.
352


   352   353   354   355   356