Page 172 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 172

Hoofdstuk 5
Tabel 9 Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg: Fte per 100 WWB cliënten / 10.000 inwoners
Jaar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Inwoners 41805
WWB Cliënten 390 380 390 340
40855 40617
330 290
24,3 26,6 7,4 9,2
6,0 6,5
40708 40876
300 370 29,4 25,8 9,8 7,0
7,2 6,3
FTE 22,7
Fte per 100 WWB 5,8 6,6
cliënten
FTE per 10.000 inwoners 5,4 6,0
6,4 7,2 6,0 5,9
41776 41506 41267 24,9 24,9 24,3
Figuur 9 Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg: Fte per 100 WWB cliënten / 10.000 inwoners
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
2004
2005 2006 2007
Fte per 100 WWB cliënten
2008 2009
FTE per 10.000 inwoners
2010 2011
Bij Optimisd (tabel 10 en figuur 10) constateerden wij al eerder dat de correctie op de formatie in het tweede jaar (2006) gering is. In 2007 blijft de absolute formatie gelijk. Door het dalend aantal cliënten is de relatieve formatie wat hoger. In 2008 neemt de absolute formatie flink toe met de toetreding van Bernheze tot de gemeenschappelijke regeling. Het verzorgingsgebied groeit daarmee van bijna 88.000 inwoners naar 118.000 inwoners en daarmee groeit ook het cliëntenbestand fors. De relatieve formatie wordt daarmee ondanks de absolute groei wat gunstiger, vooral afgezet tegen het inwoneraantal. Ten opzichte van het cliëntenbestand is het verschil klein.
In 2009, 2010 en 2011 groeit de absolute formatie jaarlijks. Daarmee wordt ook de relatieve formatie afgezet tegen het inwonertal groter al is die groei in 2011
170


   170   171   172   173   174