Page 173 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 173

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
zo gering dat dit in de afronding in de tabel niet zichtbaar wordt. Maar na een aanvankelijke daling van het cliëntenbestand in 2009, stijgt dit in 2010 en 2011 zo fors dat de relatieve formatie afgezet tegen het cliëntenaantal in 2011 weer in de buurt van het niveau van 2007 uitkomt.
Over de hele periode vanaf 2005 genomen zien wij de relatieve formatie afgezet tegen het aantal inwoners ondanks een tijdelijke daling in 2008 en 2009 nauwelijks wijzigen. Afgezet tegen het aantal cliënten daalt de efficiency. Na 2009 herstelt dit zich wel, maar het aantal cliënten per formatieplaats blijft lager dan in de eerste vier jaar.
Tabel 10 Optimisd: Fte per 100 WWB cliënten / 10.000 inwoners
Jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Inwoners
WWB Cliënten
FTE
Fte per 100 WWB cliënten
FTE per 10.000 inwoners
87785 87725 87565 660 660 590 31,2 31,7 31,7 4,7 4,8 5,4
3,6 3,6 3,6
117554 117896 118087 118362 690 590 690 760 36,7 38,7 40,9 41,6 5,3 6,6 5,9 5,5
3,1 3,3 3,5 3,5
Figuur 10 Optimisd: Fte per 100 WWB cliënten / 10.000 inwoners
5
7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
2005 2006
2007 2008
2009 2010 2011 FTE per 10.000 inwoners
Fte per 100 WWB cliënten
Als wij het verloop van de formatie voor de drie casusorganisaties tegen elkaar afzetten dan valt op dat de Intergemeentelijke sociale dienst
171


   171   172   173   174   175