Page 170 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 170

Hoofdstuk 5
Tabel 8 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek: Fte per 100 WWB cliënten / 10.000 inwoners
Jaar
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Inwoners 77973 WWB 390
77635 77547
77228 92043
92572 118092
119011 119540 120163
Cliënten
FTE (excl. Wmo)
Fte per 100 WWB cliënten
FTE per 10.000 inwoners
17,1 4,4
2,2
410 20,8 5,1
2,7
410
20,7
5,1 2,7
430 28,7 6,7
3,7
460
27,6 6,0
3,0
430
33,1 7,7
3,6
610 45,7 7,5
3,9
580
47,5 8,2
4,0
690 750 43,5 42,1 6,3 5,6
3,6 3,5
Figuur 8 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek: Fte per 100 WWB cliënten / 10.000 inwoners
9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008
FTE per 10.000 inwoners
Fte per 100 WWB cliënten
2009 2010 2011
Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg (tabel 9 en figuur 9) zien wij minder grote wijzigingen in de formatie, maar het aantal inwoners in het verzorgingsgebied verandert ook veel minder dan bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. Bij aanvang gaat het om bijna 42.000 inwoners. Dat aantal daalt geleidelijk tot iets onder de 41.000 inwoners. In het tweede jaar (2005) zien wij het effect van de eerder genoemde correctie op de startformatie. In 2006 blijft de formatie in absolute zin gelijk en ook relatief tot het inwoneraantal, maar een lichte stijging in het aantal cliënten betekent iets meer cliënten per formatieplaats. Het verschil is echter marginaal.
168


   168   169   170   171   172