Page 161 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 161

DRIE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTEN VANUIT VIER PERSPECTIEVEN
In de eerste drie grafieken (figuur 2, 3 en 4) laten wij het aantal WWB cliënten per duizend inwoners zien voor de intergemeentelijke sociale dienst en voor de benchmark. De grafieken beginnen op 1 januari van het startjaar van het samenwerkingsverband en lopen tot 1 januari 2012.
Figuur 2 Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek: aantal cliënten per duizend inwoners op 1 januari
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 ISDB Benchmark
Figuur 3 Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-Putten-Rozenburg: aantal cliënten per duizend 5 inwoners op 1 januari
10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
jan-04 jan-05
jan-06 jan-07
ISD VPR
jan-08
jan-09 jan-10 Benchmark
jan-11 jan-12
159


   159   160   161   162   163