Page 160 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 160

Hoofdstuk 5
In § 3.4.1 stelden wij vast dat volgens SGBO een 7 of hoger een indicatie geeft dat klanten tevreden zijn. Wij zagen ook dat een verschil vanaf de 0,3 betekenis heeft en dat een verschil vanaf 0,5 als substantieel kan worden beschouwd. Bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek is de tevredenheid over de drie gemeten jaren consistent, ruim boven de 7, maar duidelijk onder het niveau van de benchmark. Ook bij de Intergemeentelijke sociale dienst Voorne- Putten-Rozenburg is de tevredenheid over de drie gemeten jaren consistent en ruim boven de 7. In vergelijking met de benchmark komt de score het eerste jaar gelijk en de volgende jaren net lager uit. Optimisd scoort in beide metingen ruim boven de voldoende en duidelijk boven de benchmark.
Kortom, op stiptheid van uitbetaling als indicator voor effectiviteit, doet één casus het beter, één gelijk en één het slechter dan de gemiddelde sociale dienst. Een eenduidig verband is daarmee niet vastgesteld.
Aantal WWB cliënten
Als de sociale dienst erin slaagt om meer uitstroom dan instroom te genereren, waardoor het cliëntenbestand WWB (tot 1 januari 2004 de Abw) afneemt, dan is de dienst effectief op een belangrijke taak, het terugleiden van cliënten naar de arbeidsmarkt. (De sociale dienst heeft nog andere categorieën van cliënten op het terrein van werk en inkomen, maar de WWB is veruit de grootste en meest beïnvloedbare categorie.) Door cliënten te prikkelen om werk te zoeken en hen te ondersteunen in de re-integratie in het arbeidsproces kan de sociale dienst vooral de uitstroom beïnvloeden. Maar de sociale dienst heeft daarbij ook te maken met belangrijke, vooral sociaaleconomische, factoren die niet beïnvloedbaar zijn. Door een vergelijking te maken van de ontwikkeling in het cliëntenbestand met die bij sociale diensten met een min of meer vergelijkbaar werkgebied, kan echter worden achterhaald in hoeverre vanuit de eigen effectiviteit verschillen ontstaan.
Zoals sociale diensten participeren in klanttevredenheidsonderzoeken wordt ook geparticipeerd in benchmarks rond de ontwikkeling van het cliëntenbestand. Slechts één van de drie casusorganisaties (Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek) heeft in een dergelijke benchmark geparticipeerd en dan nog voor een beperkte periode. Daarom is per casus op basis van CBS cijfers een eigen benchmark op maat samengesteld. In § 3.1.1 is verantwoord hoe de benchmark is samengesteld.
158


   158   159   160   161   162