Page 32 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 32

                Chapter 2
 3 Methode
In deze kwalitatieve studie hebben we gekozen voor een documentanalyse zoals beschreven door Bowen (2009) met een systematische afwisseling tussen inhoudsanalyse, gericht op de concepten uit de onderzoeksvragen, en thematische analyse, gericht op het vinden van patronen. De studie is gefocust, in termen van Van den Akker (2003) op het beoogd curriculum, uitgesplitst in het denkbeeldig en het geschreven curriculum, dat beschreven staat in beleidsstukken, curricula -en programmabeschrijvingen.
3.1 Onderzoeksontwerp
Dit onderzoek is uitgevoerd in twee fases (zie onderzoeksontwerp, Figuur 2.1). In fase 1 hebben we, het denkbeeldig curriculum uit de documenten van de participerende pabo’s onderzocht op doelstellingen ten aanzien van studentonderzoek en onder- zoekend vermogen, en geanalyseerd met behulp van de vier aspecten van onderzoekend vermogen uit het theoretisch kader. In fase 2 hebben we de doel- stellingen met betrekking tot studentonderzoek en onderzoekend vermogen uit het denkbeeldig curriculum vergeleken met de operationalisering ervan in de beschreven leerlijn - onderzoeksvraag 2 (Van den Akker, 2003) .
Figuur 2.1 Onderzoeksontwerp in twee fasen.
Binnen de beschreven leerlijnen hebben wij vervolgens geanalyseerd of de beoogde leeruitkomsten, onderwijsactiviteiten en toetsing consistent verwoord zijn, en voldoen aan het principe van constructive alignment – onderzoeksvraag 3 (Biggs & Tang, 2011). Hierbij wordt gesteld dat leren constructief is; het is het opbouwen van
 Fase 1
Aspecten Onderzoekend Vermogen
Onderzoeksvaardigheden Onderzoekende houding Toepassing onderzoek Onderzoekskennis
Denkbeeldig curriculum:
Visie / rationale
Aspecten Ond.Ver.
Geschreven curriculum:
Fase 2
     Beschreven leerlijn
30


   30   31   32   33   34