Page 196 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 196

                Dankwoord
 hebben we een goede poging gedaan om een artikel in 7 dagen te schrijven. Dank ook aan Elske en Andy voor hun humorvolle ondersteuning bij het verwerken van data in SPSS. Die data waren er niet geweest zonder de bijdrage van verschillende collega’s. De ICALT-observaties in het eerste jaar had ik nooit in mijn eentje kunnen uitvoeren. Daarom wil ik Winy, Freek, Henny en Anne hartelijk danken; hun expertise, goede samenwerking en communicatie kwamen ten goede aan de betrouwbaarheid van de data. Ook collega’s en studenten van andere pabo’s waren geïnteresseerd en hebben door hun medewerking een waardevolle bijdrage geleverd, te noemen: Annelies Kraaiveld (Driestar), Harry Stokhof (HAN), Jan Kaldeway (CHE), Jeanette Geldens (De Kempel), Marjolein Rietveld (Windesheim-Flevoland), Michelle Gemmink (KPZ), en Theresa Kleefmans (Hanze). David, thank you for your feedback on my written English.
Het derde deel van deze kamer vormt het onderwijs bij de universitaire lerarenopleiding, wat gelukkig een vervolg zal krijgen. In deze kamer kwam ik tal van bevlogen collega’s tegen die zowel onderwijs als onderzoek een warm hart toedragen en die ik niet allemaal ga noemen. Ik heb veel gehad aan de gesprekken met en beschouwingen van Eva-Anne tijdens een kop koffie alsook tijdens de leeskringen in de kroeg; dat moesten we maar weer eens oppakken!
Ontspanning
En zo zijn we haast ongemerkt in de ruimte Ontspanning gekomen. Ook met collega’s is die ontspanning voor mij erg van belang. Daarom wil ik Tim bedanken als borrelcie, Marjon voor onze slak-Garry-rooftocht en vuilraapactie in het Noorderplantsoen, alle 4 mijl-renners en participanten aan het hardloopcluppie, en Moyee voor alle goede koffie. Buiten werktijd vond ik ontspanning in muziek; ons wijkstrijkkwartet met Catelijn, Iris en Jurriaan, waarmee lief en leed gedeeld kan worden, alsook symfonie- orkest de Harmonie. De spelers van Gronical Dizziness wil ik bedanken omdat ik ook zonder veel trainingen toch mee mocht frisbeeën.
Relatie(s)
De relatie met mensen om je heen is van essentieel belang om een leertraject als dit te kunnen volbrengen. Ik heb al heel wat relaties benoemd, maar er zijn voor mij nog meer mensen belangrijk: Mijn vrienden van Ipipoerax, die naast ontspanning en tal van activiteiten ook altijd interesse toonden en mijn denkbeelden verrijkten. Hetzelfde geldt voor Marijke en Joost; het is steeds weer leuk om samen op te trekken. Ook de familie leefde mee: Allereerst mijn moeder. Zeker de eerste jaren toonde zij
194   194   195   196   197   198