Page 195 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 195

                Ik ontmoette in deze kamer nog vele anderen, waarvan ik er een paar wil noemen. Gabriël Anthonio gaf mij het eerste zetje om dit promotietraject aan te durven gaan. Daan Andriessen, bij wie ik in de buitenkring van het lectoraat mocht meedraaien, inspireerde mij door de manier waarop hij naar onderzoek in het hbo kijkt en de originele wijze waarop verworven inzichten gedeeld kunnen worden. Tijdens het traject heb ik veel inspiratie opgedaan door naar congressen te gaan om mijn onderzoek te presenteren en te bediscussiëren, zowel in Nederland (Velon, ORD, HEC) als in het buitenland (ATEA, ISATT, EARLI). Naast het inhoudelijke programma, heb ik hierbij veel gehad aan de gezelligheid en discussies over onderzoek bijvoorbeeld met Ridwan, Jennifer en Hannah. Ook de groep buitenpromovendi op de RUG zorgde voor inspiratie en uitlaatklep, zowel tijdens de bijeenkomsten en op de tijdelijke werkkamer, als in de trein terug naar huis met Bruno en Michelle.
Werk
Deze kamer, die natuurlijk gevoed wordt door de eerste kamer, bestond uit drie delen. Allereerst is daar de basis (NHL)Stenden, om preciezer te zijn Pabo De Eekhorst in Assen. Hoewel mijn fysieke aanwezigheid de afgelopen jaren steeds minder is geworden, wil ik alle collega’s bedanken voor hun medeleven bij mijn onderzoek. Inhoudelijk heb ik veel aan de onderzoekende houding van Francien gehad; wat is het toch heerlijk om elkaar aan het denken te zetten! Ik heb ook erg veel geleerd van Arda; hoewel we tegelijkertijd hetzelfde traject doorliepen en elkaar daarin ondersteunden, verschillen we als persoon en hebben daardoor ook geheel verschillende ervaringen opgedaan. Ik heb veel gehad aan jouw kennis over ATLAS-ti en jouw manier van werken. Het was een plezier om naar jouw huisje bij Westerbork te fietsen. Ik kijk uit naar jouw verdediging! Nog steeds voel ik het als een cadeautje van (NHL)Stenden dat ik dit traject mocht doorlopen en heb daarbij extra ondersteuning ervaren van Ingrid, Petra, Jantine en Klaas-Wybo. Ik ben blij dat ik in de kenniskring van Herman terecht ben gekomen, die mij altijd het vertrouwen en de ruimte gaf. Bedankt daarvoor. Hierdoor worden de uitkomsten van mijn onderzoek ook daadwerkelijk toegepast in de hogeschool. Ik kijk uit naar een vervolg! Het doet mij deugt hierbij ook Siebrich weer tegen te komen, die ik als collega op de RUG heb leren kennen en nu op beide werkplekken tref. Dit geldt ook voor Inge, die naast haar eigen onderzoek en roerig bestaan ook nog kans zag om een deel van mijn data tegen te coderen. Andere onderzoekers van de RUG hielpen mij ook keer op keer een stapje verder. Zelfs vanuit Zuid-Afrika was Ine altijd bereid om mee te denken; teksten van feedback te voorzien en reviewers van repliek te bedienen. Onder bezielende leiding/organisatie van Ester
Dankwoord
 193


   193   194   195   196   197