Page 188 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 188

                Appendix D
 De volgende vragen gaan over het doen van praktijkgericht onderzoek door studenten.
10. Geef van de onderstaande stellingen aan in hoeverre u het ermee eens bent. Wat leren studenten tijdens de opleiding over onderzoek?
Omcirkel per stelling 1 antwoord
           a. ze leren hoe ze onderzoek 1 kunnen opzetten
b. ze kunnen onderzoek uitvoeren 1
c. ze hebben theoretische kennis 1 opgedaan over het onderwerp
dat ze hebben onderzocht
d. ze hebben praktische kennis 1 opgedaan over het onderwerp
dat ze hebben onderzocht
e. ze kunnen de theoretische kennis 1 uit hun onderzoek gebruiken in
hun werk als leraar
f. ze kunnen de praktische kennis 1 uit hun onderzoek gebruiken in
hun werk als leraar
g. ze hebben voldoende geleerd 1 om zelfstandig onderzoek uit te
voeren in de praktijk
2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
 De grootste leerwinst met betrekking tot het doen van onderzoek voor studenten is:
 De waarde van praktijkgericht onderzoek als onderdeel voor studenten op de Pabo is:
 186
100% oneens
grotendeels oneens
een beetje oneens
een beetje eens
grotendeels eens
100% eens   186   187   188   189   190