Page 187 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 187

                j. onderzoek doen motiveert me
k. onderzoek doen vergroot mijn onderzoekende houding
l. ik lees onderzoek dat op mijn vakgebied gepubliceerd wordt
m. ik gebruik onderzoek van anderen om mijn eigen praktijk te verbeteren
1 2 1 2
1 2 1 2
3 4 3 4
3 4 3 4
5 6 5 6
5 6 5 6
9. Het zelf doen van onderzoek vind ik
         l.leuk m.moeilijk
n. interessant o.zinvol
p. tijdrovend q. te tijdrovend r. verrijkend s.saai
t. verdiepend u. gemakkelijk v.leerzaam
123456 123456
123456 123456
1 2
1 2
1 2 123456 123456 123456 123456
3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6
Appendices
     Zijn er nog andere termen die in u opkomen bij de vraag “Wat vindt u van het zelf doen van onderzoek”? Welke?
 185
D
100% oneens
grotendeels oneens
een beetje oneens
een beetje eens
grotendeels eens
100% eens
   185   186   187   188   189