Page 190 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 190

                Appendix D
 12. Wat is uw idee over het aanleren van praktijkgericht onderzoek in de opleiding?
           a. onderzoek moet als vak worden aangeboden
b. onderzoek moet volledig geïntegreerd worden
c. kennis over onderzoeks- vaardigheden moet getoetst worden
d. onderzoek moet een plaats krijgen in alle vakken
e. onderzoek moet gekoppeld worden aan stage
f. het is goed om vanaf P1 met onderzoek te starten
g. onderzoek krijgt momenteel teveel aandacht in de opleiding
h. het stimuleren van de onderzoekende houding moet centraal staan
i. in het curriculum is voldoende aandacht voor de onderzoekende houding
1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2
3 4 3 4 3 4
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
3 4
5 6 5 6 5 6
5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
5 6
 Sterke punten van de huidige leerlijn onderzoek zijn:
 Zwakke punten van de huidige leerlijn onderzoek zijn:
  Een goed voorbeeld van zinvol studentonderzoek is:
 188
100% oneens
grotendeels oneens
een beetje oneens
een beetje eens
grotendeels eens
100% eens

   188   189   190   191   192