Page 159 - Empowering pre-service teachers through inquiry - Lidewij van Katwijk
P. 159

                iets met onderzoek te doen in hun toekomstige baan in het onderwijs. Een belangrijke reden hiervoor vormt het gebrek aan onderzoekscultuur op veel basisscholen. Dit geldt niet voor academische basisscholen, die met lerarenopleidingen samenwerken aan schoolontwikkeling en een subsidie hebben ontvangen om de onderzoekscultuur te verbeteren. Helaas is dit maar een klein deel van alle basisscholen. Juist een versterking van de onderzoekscultuur in reguliere scholen en scholen die onder druk staan door bijvoorbeeld een leerlingpopulatie met veel laagopgeleide ouders of veel leerlingen met een taalachterstand, kan wellicht onderwijsverbetering tot gevolg hebben. Professionele leergemeenschappen waarin lerarenopleiders, leraren en aanstaande leraren gezamenlijk praktijkonderzoek doen met als doel schoolontwikkeling, kunnen onderwijsverbetering in Nederland tot stand brengen. Ruimte voor deze vorm van professionalisering van leraren zal doorgroeimogelijkheden binnen het vak bewerkstelligen en wellicht ook nog de status van het beroep verhogen. Hiermee kan praktijkonderzoek het beroep aantrekkelijker maken voor een bredere groep mensen en zo bijdragen aan het terugdringen van lerarentekorten.
Nederlandse samenvatting
 157
   157   158   159   160   161