Page 79 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 79

VIER PERSPECTIEVEN OP OPENBAAR BESTUUR
omstandigheden moet de gemeente zich opstellen als één van de spelers binnen
het maatschappelijk krachtenveld” (p. 57). Sinds 2008 is de financiële druk op
overheden snel toegenomen ten gevolge van de financiële crisis. Dit versterkt
het maatschappelijk debat over de vraag wat de overheid voor haar burgers
moet regelen en waar de gemeenschap zelf verantwoordelijkheid kan en
moet nemen. Een risico is wel dat de uitkomsten meer worden bepaald door 2 de financiële druk dan door inhoudelijke afwegingen over een evenwichtige
afbakening en verdeling van verantwoordelijkheden.
Wij stonden in bovenstaande paragraaf stil bij de zorg van de overheid voor haar burgers en bij de onderlinge betrokkenheid van burgers op elkaar. Beide zijn kenmerken van dit perspectief. Aan de hand van deze kenmerken kunnen wij een oordeel vormen over het maatschappelijke effect van de intergemeentelijke samenwerking. In het volgende hoofdstuk zullen wij indicatoren benoemen om te bepalen in welke mate onze casussen aan deze kenmerken voldoen.
77


   77   78   79   80   81