Page 360 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 360

27) Hoe waardeert u de efficiency van de intergemeentelijke sociale dienst en waar meet u dat aan af?
28) Zou uw gemeente de taken die bij de intergemeentelijke sociale dienst zijn ondergebracht ook zelf kunnen doen?
29) Wat zou, als uw gemeente niet in de intergemeentelijke sociale dienst zou participeren, beter en /of slechter gaan?
30) Wat zijn zaken die de intergemeentelijke sociale dienst bij uitstek goed doet?
31) Wat zou de intergemeentelijke sociale dienst echt beter moeten doen?
32) Wat zijn uw grootste zorgen ten aanzien van de intergemeentelijke
sociale dienst?
33) Overige opmerkingen?
358


   358   359   360   361   362