Page 358 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 358

F VRAGENLIJST INTERVIEWS LEDEN CLIËNTENRADEN
1) Sinds wanneer bent u lid van de cliëntenraad (dan wel Wmo platform)
2) Vanuit welke achterban?
3) Hebt u hiervoor al met de intergemeentelijke sociale dienst te maken
gehad?
4) Zo ja, in welke hoedanigheid?
5) Hoe vaak vergadert de cliëntenraad?
6) Hoe vaak heeft de raad afstemming met het intergemeentelijke sociale
dienst management? a. Waarover?
b. Hoe verloopt dit? (soepel of niet?)
7) Hoe vaak heeft de raad afstemming met het intergemeentelijke sociale
dienst bestuur?
a. Waarover
b. Hoe verloopt dit? (soepel of niet?)
8) Hoe vaak heeft de raad afstemming of contact met afzonderlijke portefeuillehouders uit de aangesloten gemeenten?
a. Waarover?
b. Hoe verloopt dit? (soepel of niet?)
9) Hoe vaak heeft de raad afstemming of contact met de gemeenteraden?
a. Waarover?
b. Hoe verloopt dit? (soepel of niet?)
10) Hoe vaak heeft de raad afstemming of contact met
belangengroeperingen?
a. Welke?
b. Waarover?
c. Hoe verloopt dit? (soepel of niet?)
11) Hoe vaak heeft de raad afstemming of contact met individuele cliënten?
a. Waarover?
b. Hoe verloopt dit? (soepel of niet?)
12) Hoe beoordeelt u de invloed van de colleges op de inter-
gemeentelijke sociale dienst?
13) Hoe beoordeelt u de invloed van de gemeenteraden op de inter-
gemeentelijke sociale dienst?
356


   356   357   358   359   360