Page 334 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 334

Bollenstreek al concluderen CDA en de wethouder dat er veel werk is verzet en zich vooruitgang aftekent.
Begin 2004 passeert de startnotitie schuldhulpverlening Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek zonder noemenswaardige discussie. Voorjaar 2004 vindt wel de nodige discussie plaats over de Collectieve ziektekostenverzekering minima Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. Het functioneren van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek als zodanig speelt daarin echter geen rol en uiteindelijk wordt de regeling conform het voorstel van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek vastgesteld. Een re-integratieverordening, maatregelenverordening, bijstandsverordening, verordening cliëntenparticipatie, handhaving-verordening, handhaving- beleidsplan, boeteverordening en re-integratieplan passeren zonder noemens- waardige discussie. Alleen de raad van Warmond uit zich kritisch. Vooral de VVD vindt het re-integratieplan en het handhaving-beleidsplan mager en vraagt een aanscherping in de tekst van de boeteverordening. De raad van Warmond neemt een motie aan waarin het Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek bestuur wordt opgeroepen om documentatie voortaan zorgvuldiger te formuleren, de financiën beter te onderbouwen en kritischer toe te zien op de financiële huishouding.
In de raad van Hillegom ontstaat in september 2004 nog een discussie rond een amendement van Groen Links inzake het omgaan met sollicitatieplicht. De suggestie is gewekt dat Groen Links de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek klantmanagers beschuldigt van willekeur en rechtsongelijkheid. In november 2004 meldt Groen Links echter dat hun kritische mening over de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek inmiddels ten gunste is bijgesteld. De Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek maakt een goede ontwikkeling door. “Het is de vraag of een lokale sociale dienst had kunnen bereiken wat de ISDB nu bereikt heeft, met name waar het de invoering van de Wet Werk en Bijstand betreft” (Raadsvergadering Hillegom, 5 november 2004). Dit ontlokt de wethouder de opmerking “dat het een goede keus van de raad is geweest om de heer Jansen (Groen Links) lid van het AB te maken, juist vanwege zijn eerdere scepsis”. Najaar 2004 tijdens de Algemene Beschouwingen refereert het CDA Noordwijkerhout in een pleidooi voor een zelfstandig Noordwijkerhout aan de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. Het gevaar zou zich aftekenen dat onder meer bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek geen
332


   332   333   334   335   336