Page 332 - POLITIEK OF MANAGEMENT?
P. 332

D RAADSVERSLAGEN
Bestudering van de raadsverslagen van de deelnemende gemeenten over de periode vanaf de concrete planvorming tot en met 2011 geeft een beeld hoe de verschillende raden met het samenwerkingsverband en de beleidsterreinen sociale zaken en zorg zijn omgegaan. (Ook verslagen van de commissies op de beleidsterreinen bieden enige informatie, maar zijn vaak beperkt tot globale besluitenlijsten.) Alle raadsverslagen van de deelnemende gemeenten per casusorganisatie zijn vanaf ongeveer twee jaar voor de start van het samenwerkingsverband tot en met 2001 gescreend op de behandeling en bespreking van de intergemeentelijke sociale dienst en het door de dienst uit te voeren beleid. Per casusorganisatie is een samenvatting opgesteld.
INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST BOLLENSTREEK
In de raden komen de voorbereidingen voor samenwerking op het terrein van sociale zaken met enige regelmaat aan de orde. Aanvankelijk zijn meer gemeenten bij de oriƫntatie betrokken, maar het zijn uiteindelijk vijf gemeenten die in april 2001 zich uitspreken voor de vorming van een regionale sociale dienst. De voorbereiding wordt vooral overgelaten aan de ambtelijke projectgroep. Voor zover discussie in de raad plaatsvindt, gaat dat vooral over kosten en mogelijke financiƫle besparingen.
In de laatste aanloop naar de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek als onder meer de gemeenschappelijke regeling en de begroting 2002 moeten worden vastgesteld worden in de diverse raden vooral opmerkingen gemaakt over de hoge aanloopkosten. Dit leidt echter niet tot aanpassingen. In maart 2002 gaan de raden akkoord met de gemeenschappelijke regeling.
In de tweede helft van 2002 is de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek net van start gegaan. In de raden wordt vooral gereageerd op direct merkbare consequenties, in het bijzonder het verdwijnen van lokale loketten, maar ook achterstanden in WVG aanvragen ten gevolge van vacatures in de opstartfase. Rond de begroting van de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek worden in de diverse raden zorgen geuit over de aanloopproblemen van en organisatorische problemen bij de Intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek. Hoewel zorgen over het mogelijk mislukken van de samenwerking worden uitgesproken, blijft het daarbij.
330


   330   331   332   333   334